Wet Affectieschade zorgt voor premieverhogingen bij verzekeraars

Als u ernstig letsel oploopt of overlijdt door de schuld van een ander, dan hebben uw nabestaanden / naasten vanaf 1 januari 2019 meer recht op financiële vergoeding. Dat wordt affectieschade of ‘smartengeld voor naasten en nabestaanden’ genoemd. Voorheen kon alleen het slachtoffer zelf smartengeld ontvangen. Er werd voorbij gegaan aan het feit dat uw ongeluk ook grote invloed heeft op uw hele cirkel van geliefden.

De vergoeding moet betaald worden door de aansprakelijke partij of persoon, oftewel degene wiens schuld het is.  Als gevolg daarvan zullen de premies van diverse verzekeringen bij alle verzekeringsmaatschappijen in 2019 stijgen.

Met name de autoverzekering (WA) en aansprakelijkheidsverzekering particulier (AVP) zult u in premie zien stijgen bij uw volgende contractstermijn. Verzekeraars moeten een grotere buffer aanleggen om de hogere schadeclaims bij letselschades te kunnen betalen.

Dat geldt voor alle verzekeraars, dus u ontloopt u niet door van verzekeraar te wisselen. De nieuwe tarieven gaan in bij het verlengen van uw contract. Dat kan dus ook pas eind 2019 zijn.

U krijgt uw nieuwe premie altijd één maand voor de verlenging van de verzekering toegestuurd met een toelichting. Op dat moment heeft u nog alle tijd en kans om te reageren of vergelijken in de markt.

 

Wat is de Wet Affectieschade

Een nieuwe Nederlandse wet die vanaf 1-1-2019 geldt waarbij de veroorzaker van ernstig letsel of overlijden smartengeld verschuldigd is aan de naasten / nabestaanden van het slachtoffer.

Hoe werkt de Wet Affectieschade

Stel dat u iets overkomt door de schuld van een ander, zoals een ongeluk. En u loopt daarbij ‘ernstig en blijvend letsel’ op of u overlijdt zelfs. Dan draagt niet alleen u, maar ook de mensen die u het meest na staan daar de financiële én emotionele gevolgen van. Toch mocht u (het slachtoffer) voorheen als enige smartengeld claimen van de veroorzaker van het letsel. Dankzij de Wet Affectieschade kan uw cirkel van geliefden voortaan ook een vergoeding krijgen, op basis van gedeelde smart met uw lot.

Hoe dicht iemand u na staat en de ernst van uw letsel bepalen de hoogte van de uitkering (tussen de € 12.500,- en € 20.000,-). De veroorzaker van het ongeluk (of pleger van het misdrijf) moet betalen voor uw (letsel)schade én voor de affectieschade aan uw partner, kinderen of familie. Als er geen opzet was en de veroorzaker is goed verzekerd, betaalt zijn/haar verzekering de schade. Bij misdrijven moet de veroorzaker zelf betalen.

Via een juridische procedure wordt de mate van schuld van de veroorzaker bepaald. Deze kan nog invloed hebben op de hoogte van de uitkering.

U zou ook aan de andere kant van deze situatie kunnen staan; een fout maken in het verkeer of op andere wijze zelf een ongeluk veroorzaken en aansprakelijk gesteld worden. Dan beschermt uw aansprakelijkheidsverzekering u tegen de (grote) financiële gevolgen en keert namens u de schade aan het slachtoffer uit.

Waarom wordt de Wet Affectieschade ingesteld?

“Vergoeding van affectieschade kan het leed van naasten van slachtoffers niet wegnemen, maar wel erkenning en genoegdoening bieden en helpen bij de verwerking”, zegt minister Dekker van Rechtsbescherming. “Het gaat om de erkenning van het verdriet van personen van wie het leven volledig op de kop staat door een fout van iemand anders.“

Als voorbeelden noemt Rijksoverheid.nl:

  • een kind dat levenslang gehandicapt raakt door een aanrijding
  • een partner die overlijdt door een medische fout
  • een vader die wordt beroofd en neergeschoten

In deze gevallen zijn de financiële en emotionele gevolgen niet alleen voor het slachtoffer zelf, maar juist ook voor zijn of haar naaste omgeving. En dat wordt vanaf 2019 volgens vaste normen gecompenseerd. Familieleden krijgen schadevergoeding voor gemaakte kosten ten behoeve van het slachtoffer, gemist inkomen (vermogensschade), maar ook puur vanwege het emotioneel trauma en de impact op hun leven.

Een goede wet, die verzekeraars extra geld kost

Het Verbond van Verzekeraars staat achter de invoering van de wet affectieschade: “Verzekeraars vinden het goed dat hiermee duidelijkheid wordt geboden aan (nabestaanden van) slachtoffers en verzekeraars over het recht op én de omvang van de vergoeding.” Daarmee voorkomt de wet veel langdurige discussies in strafzaken, zoals die in het verleden nogal eens voorkwamen.

Wel verwachten verzekeraars dat de schadelast voor hen zal oplopen door de nieuwe wet. Het is de (juridisch) aansprakelijke persoon die moet betalen voor de affectieschade en deze kan daarvoor aanspraak maken op zijn/haar verzekering. Uiteindelijk betaalt dus de verzekering de vergoeding.

Op welke verzekeringen heeft de Wet Affectieschade effect?

De verzekeringen die u toch al beschermen als u ergens per ongeluk schade aan maakt, geven ook dekking voor affectieschade. Dat zijn de WA autoverzekering bij auto-ongelukken en Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) bij andersoortige schades.

Geen enkele verzekering helpt u wanneer er sprake is van opzet / een misdrijf. Onderstaande tekst slaat dus alleen op hulp en & uitkering als u per ongeluk schuld heeft aan letselschade en affectieschade en hiervoor aansprakelijk wordt gesteld.

Auto-ongelukken: WA autoverzekering dekt de schade

Bij een auto-ongeluk keert de WA verzekering van de aansprakelijke persoon de letselschade en affectieschade uit aan de hiertoe gerechtigde personen. Dat kunnen zowel uw eigen inzittenden als andere weggebruikers zijn.

Bij auto-ongevallen zal de last neerkomen op de WA-dekking van de autoverzekering. Dat betekent dat elke autobezitter het zal merken, want deze verzekering is verplicht. De WA-verzekeringspremie stijgt komend jaar minimaal met 3,5% om de extra schadelast op te vangen (bron: Verbond van Verzekeraars).

Dat is nog los van andere premiestijgingen die veel autoverzekeraars* jaarlijks doorvoeren. Redenen dat de autoverzekering premies steeds hoger worden zijn o.a.:

  • Afgelopen jaren zijn er minder ongevallen in Nederland, maar relatief meer letselschades (schades met persoonlijk letsel en kwetsuren). Hiermee zijn altijd hogere schadevergoedingen gemoeid dan met blikschade.
  • Er zit steeds meer elektronica in onze auto’s, waardoor ook blikschades duurder worden. De reparaties zijn duurder en er gaat meer elektronica stuk, ook bij kleine ongelukken.
  • Jaarlijkse inflatiecorrectie.

* Hoeveel uw premie stijgt, verneemt u in een persoonlijke brief of e-mail van uw verzekeraar wanneer uw contract verlengd wordt.

Andere ongelukken: Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) dekt de schade

Als u op andere wijze slachtoffer of schuldige bent aan letselschade (buiten uw auto), keert uw AVP de letselschade en affectieschade uit aan de hiertoe gerechtigde personen.

Nog veel hoger is de stijging van de verzekeringspremie AVP. Het Verbond van Verzekeraars schat in op 15% premieverhoging. Dat is op zich logisch, want voor alle ongelukken en fouten behalve die met de auto wordt deze verzekering ingeschakeld.

Wat gelijk te denken geeft: wat als u niet verzekerd bent? Want dan lopen uw kosten dus ontzettend snel, heel hoog op. Zoals eerder genoemd: de vergoedingen begínnen bij 12.500 euro. Dus ondanks de stijgende premie, is deze verzekering zeer belangrijk om op te nemen in uw pakket.

Een aansprakelijkheidsverzekering helpt u bij alle gevallen van schade die u per ongeluk aan een ander toedient, maar waarbij u wel wettelijk aansprakelijk bent: van uw kind die een bal door een ruit trapt, tot vervelende ongelukken zoals de voorbeelden van de Rijksoverheid uit dit artikel. (o.a. uw gezin, huisdieren, logees en schade tijdens een vriendendienst zijn meeverzekerd).

Lees meer over de aansprakelijkheidsverzekering

Bescherm uzelf en uw gezin

Op andere verzekeringen heeft de Wet Affectieschade geen direct effect, maar ze zijn wel belangrijk om uzelf en uw gezin te beschermen tegen financiële schade bij ongelukken en conflicten over aansprakelijkheid.

Rechtsbijstandverzekering (RBV): staat u bij in conflicten en bij de schuldvraag

De rechtsbijstandverzekering is er niet om schade uit te keren, maar om te helpen als er conflict is. Bijvoorbeeld over de schuldvraag.

Bij letselschades komt altijd eerst de aansprakelijkheid aan bod. Als er discussie is over de schuld / aansprakelijkheid of u bent het niet eens met de conclusies en vergoedingen van deze verzekering, kan een rechtsbijstandverzekering ingeschakeld worden voor juridische hulp in het conflict.

De rechtsbijstandverzekering helpt u zowel als u aansprakelijk wordt gesteld, als wanneer u iemand anders aansprakelijk wilt stellen en hierover conflict ontstaat.

Door de complexiteit van letselschades wordt er bij ongevallen relatief vaak een beroep gedaan op de rechtsbijstandverzekering. De juristen zijn meer uren kwijt aan het behandelen van deze schadegevallen en daarom is er wel een kans dat ook hier de premies zullen stijgen.

 

Ongevallenverzekering: voor als de tegenpartij niet verzekerd is

Deze verzekering biedt u / uw gezin een schadevergoeding bij ernstig letsel en overlijden. Deze vergoeding staat los van wie er schuld heeft aan het ongeluk en eventuele discussie daarover.

Met een ongevallenverzekering weet u dus zeker dat u altijd compensatie krijgt. Stel dat u een ongeluk krijgt en de schuldige daaraan is niet verzekerd en heeft geen geld om de schade te vergoeden: dan keert uw ongevallenverzekering wél uw geleden (letsel)schade uit. Een overlijdensrisicoverzekering /arbeidsongeschiktheidsverzekering bieden meer dekking, maar zijn ook aanzienlijk hoger in premie.

 

Dekking schade inzittenden bij autoverzekering

Via deze dekking, die u aanvullend op uw autoverzekering sluit, ontvangen zowel de inzittenden als de bestuurder een uitkering bij auto-ongelukken. Ongeacht wie er schuld heeft.

Zonder deze dekking is de bestuurder bij schuld niet verzekerd voor de gevolgschade. Ook is het ontvangen van vergoeding voor alle inzittenden een lastiger en langduriger proces omdat eerst de schuld en mate van schuld vastgesteld moeten worden, de tegenpartij aansprakelijk gesteld, etcetera.

 

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u altijd terecht bij onze adviseurs. Of doe zelf online uw berekeningen en sluit direct af.

Let op : als u al klant bent, sluit dan niet online maar geef uw wensen door – dan breiden we uw A t/m Z Pakket privé voor u uit en ontvangt u extra korting!

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder!

Struijs Financial Planning

Struijs Financial Planning

Maak een (bel) afspraak

Stuur ons een e-mail

Telefonisch contact

U kunt ons bereiken op nummer 0299 47 49 90.