Het economisch weerbericht: zicht op herstel?

De economische berichten zijn de laatste tijd als het weerbericht: “Het gaat deze hele week regenen, maar volgende week breekt de zon weer door.” Wat is de verwachting voor economisch herstel?

• De Nederlandse economie krijgt een flinke tik, maar gaat niet knock-out door corona.
• Werkloosheid is flink gestegen, maar stijgt nu minder snel.
• De woningmarkt krijgt volgend jaar een corona-dip, maar die treft vooral doorstromers.
• Het consumentenvertrouwen in de economie is laag, maar we blijven nog wel geld uitgeven.
Alleen zijn weersvoorspellingen over volgende week altijd onnauwkeuriger en onbetrouwbaarder. En zo is het ook met de voorspellingen voor economisch herstel. Prinsjesdag en de Miljoenennota staan voor de deur met plannen om Nederland het komend jaar financieel sterk te houden, maar als er een tweede coronagolf komt, dan mogen alle voorspellingen de prullenbak in.

Hoe staan we ervoor in september 2020? Is er economisch herstel en zo ja, in welke mate?

De wereldeconomie en onze economie in Nederland hebben – en dat is niet zo gek – flink geleden onder de covid-19 crisis. Nog steeds is dit het geval. De intelligente lockdown heeft bepaalde sectoren harder geraakt dan andere sectoren. Het steunpakket van de overheid heeft de harde dreun wel kunnen verzachten.

Wat zeggen de indicatoren?

economisch herstelHet CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) neemt enquêtes af en vraagt aan o.a. producenten en consumenten hoe ze oordelen over de economische en financiële situatie van het afgelopen jaar en het komende jaar. Zo ontstaat een beeld van het vertrouwen dat ze hebben in de toekomst. Het BBP (Bruto Binnenlands Product), kort gezegd het inkomen van Nederland, geeft aan hoe de economische groei (of krimp) geweest is.

Het ‘producentenvertrouwen onder industriële ondernemers’ ging in maart 2020 hard naar beneden en was eind april -28,7 (sterkste daling ooit, sinds meting gestart is in 1985). Maar eind augustus nog maar -5,4. Als het getal op 0 staat zijn er evenveel optimisten als pessimisten. Ter vergelijking in 2019 – voor covid-19 – schommelde het rond de 3. dit vertrouwen is dus al aardig hersteld.

Het consumentenvertrouwen zag in april 2020 ook de sterkste daling ooit (-31). Consumenten zijn nog niet zover dat het vertrouwen veel ingelopen is (-29) in augustus 2020. Dit laat zich zien in minder aankopen en meer sparen door consumenten. Terwijl voor economisch herstel het eigenlijk juist nu nodig is dat we geld uitgeven.  Zie ook ons artikel uit mei: ‘Geld moet rollen‘.

Het BBP stond eind 2019 op 110,5. Dat wil zeggen dat er een groei van 10,5% was ten opzichte van het basis-meetjaar 2015. Het eerste kwartaal van 2020 was dit 108,9 en na het tweede kwartaal was dit 99,6 (dus iets onder het BBP van 2015). We verdienen als land nu dus iets minder geld dan in 2015.

Kunnen we nog iets verder kijken?

Dit is data uit het verleden. Het CPB (Centraal Plan Bureau) maakt ramingen voor de toekomst, die de Nederlandse Overheid gebruikt voor het maken van de begroting (Miljoenennota).

Prinsjesdag, de dag waarin het kabinet de Miljoenennota presenteert, staat voor de deur. Het CPB stelt (de Miljoenennota is al uitgelekt) dat de krimp van het BBP in 2020 in totaal uit zal komen op 5%. Dat is minder dan de eerder voorspelde krimp van 6,4% van het BBP die in juni bekend werd gemaakt. In dezelfde gelekte nota is te lezen dat de werkloosheid volgend jaar zo’n 5,9% zal bedragen (eerder geraamd op zo’n 7%).

We zouden nog naar de staatsschuld kunnen kijken. Die is in 2021 op 62% voorspeld,als percentage van het BBP. Het begrotingstekort zal uitkomen op 7,6%, als percentage van het BBP. Dat is hoeveel de overheid moet bijlenen om de begroting rond te krijgen.

De overheidsschuld loopt dus op, gelukkig is er wel ruimte om dit toe te staan. Dit is mogelijk ongunstig voor toekomstige generaties, maar kan er wel voor zorgen dat we ons uit de crisis kunnen investeren.

Koopkracht neemt licht toe

Onderaan de streep zullen veel mensen benieuwd zijn hoe de koopkracht (‘kan ik meer of minder met mijn inkomen kopen’) zich gaat ontwikkelen. Voor volgend jaar is de inschatting voor vrijwel iedereen de koopkracht licht zal toenemen. Goed nieuws dus en het helpt voor ons allemaal om met wat vertrouwen naar de toekomst te kijken, al zitten we nu nog zeker in zwaar economisch weer.

 

Heeft u deze ook gelezen? Begroten in onzekere tijden

 

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder!

Struijs Financial Planning

Struijs Financial Planning

Maak een (bel) afspraak

Stuur ons een e-mail

Telefonisch contact

U kunt ons bereiken op nummer 0299 47 49 90.