Ben ik goed verzekerd als ik ziek word? Of als ik mijn baan verlies?

In deze tijden van (corona)crisis vragen veel klanten: ben ik goed verzekerd als ik ziek word (arbeidsongeschikt)? Of als ik mijn baan verlies (werkloos)?

De belangrijkste verzekeringen lopen via de Overheid. De WIA en de WW. Dit zijn de zogenoemde werknemersverzekeringen. Uw werkgever kan ook een aanvullende verzekering afsluiten als u arbeidsongeschikt raakt. Bijvoorbeeld een WGA-hiaat verzekering.

Maar u kunt zelf ook wat doen: een woonlastenverzekering afsluiten.

Ondernemer? Dan sluit u een AOV of Lancyr crowdsurance

Conflict met uw werkgever over werken of ontslag in coronatijd? Bel kosteloos onze Juridische Helpdesk voor advies. Lees ook de meest gestelde vragen over dit onderwerp.

woonlastenverzekeringWat is een woonlastenverzekering?

De woonlastenverzekering is goedkoop en ideaal voor werknemers. U verzekert de hypotheeklasten bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Een uitkering van € 750 per maand kost u aan premie ongeveer € 25 per maand. Wij adviseren u ten aanzien van de dekking en de uitkeringsduur. Ook is het bij de woonlastenverzekering mogelijk om een dekking te verzekeren als u werkloos wordt.

UWV volgend

De uitkeringen volgen de uitkeringen van het UWV (‘UWV volgend’). Dit houdt in dat als de uitkering vanuit het UWV stopt, dan houdt de betaling vanuit de verzekering ook op. De WW-dekking van de woonlastenverzekering loopt maximaal 24 maanden. De WW-dekking keert alleen uit als uw arbeidsovereenkomst onvrijwillig wordt beëindigd. Dus niet bijvoorbeeld als u thuiszit, omdat uw werkgever de zaak moet sluiten (in verband met de coronacrisis).

Waarom nu een woonlastenverzekering afsluiten?

woonlastenverzekeringAls uw werkgever niets heeft geregeld bij arbeidsongeschiktheid, of wanneer u verwacht onvoldoende inkomen te hebben als u werkloos raakt, dan is het belangrijk om uzelf (en uw gezin) nú te beschermen.

Let op! Aan de werkloosheidsdekking zijn voorwaarden verbonden. Als u een minimaal werkverleden heeft en u dus maar een paar maanden recht heeft op een UWV-uitkering ontvangt u ook maar een paar maanden WW-dekking van de woonlastenverzekering.

In verband met de coronacrisis worden bij het aanvragen van een WW-dekking extra vragen gesteld. Wat is de reden van de aanvraag? In de onderneming (deels) gesloten? Heeft de werkgever gebruik gemaakt van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)?

Wat zijn de voordelen van een woonlastenverzekering?

Voor een relatief laag bedrag per maand, bent u verzekerd voor het betalen van uw hypotheeklasten. Dit heeft een geruststellend gevoel in deze tijden van crisis.

Enige andere optie: spaargeld

Naast een arbeidsongeschiktheidsverzekering die als dekking heeft (een deel) van het inkomen, zijn er geen andere manieren om privé arbeidsongeschiktheidsrisico te verzekeren. De WW-dekking van de woonlastenverzekering is de enige optie.

Een andere optie is spaargeld inzetten. Bij een gespaard bedrag van € 24.000 heeft u voor uzelf een uitkering van € 1.000 per maand gedurende twee jaar. Let op wel op de financiële buffer zoals geadviseerd door het NIBUD. Met dit spaarbedrag zou u dus een werkloosheidsperiode van twee jaar kunnen overbruggen.

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

De Woonlastenverzekering geeft financiële zekerheid bij (gedeeltelijk) arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Ook nu tijdens de coronacrisis kan deze verzekering gewoon worden afgesloten.

Adviesgesprek aanvragen

Bent u Ondernemer? Dan kunt u ook een woonlastenverzekering afsluiten voor de dekking bij arbeidsongeschiktheid. Informeer bij uw adviseur naar de voorwaarden.

Ondernemer? Dan sluit u een AOV of sluit zich aan bij crowdsurance

 

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder!

Struijs Financial Planning

Struijs Financial Planning

Maak een (bel) afspraak

Stuur ons een e-mail

Telefonisch contact

U kunt ons bereiken op nummer 0299 47 49 90.