financial planning

Financial Planning

Bij Struijs Financial Planning is uw persoonlijke situatie het uitgangspunt. Niet de beschikbare producten bepalen de aard van het advies, maar uw eisen, wensen en mogelijkheden. Alleen dan is sprake van persoonlijk financieel advies in de ware zin van het woord.

Voor particulieren en ondernemers

Onze financial planning diensten worden geleverd aan zowel particulieren als ondernemers. Wij zijn daarbij actief op een groot aantal vakgebieden. Zoals belastingwetgeving, huwelijksvermogensrecht en nalatenschapsplanning. Maar ook hypotheken en pensioenen, verzekeringen, sparen en beleggen. Plus een aantal diensten onder de noemer ‘de eigen onderneming’, bijvoorbeeld bedrijfsoverdracht en bedrijfsfinancieringen.

Daarbij is ons streven er nadrukkelijk op gericht om alle genoemde zaken in hun onderlinge samenhang te behandelen. In fiscaal opzicht, maar ook juridisch. Dit altijd volgens een zorgvuldig opgesteld financieel plan.

Uw financiële sparringpartner

Maximale betrokkenheid bij uw situatie zien onze financiële planners als een belangrijke voorwaarde voor een goede advisering. Wij zien onszelf niet alleen als een vraagbaak en kennisbank, maar vooral als een sparringpartner.

Uw eigen, hoogst persoonlijke raadgever en rechterhand waar het gaat om al uw financiële aangelegenheden.

Maak een afspraak

Financial planners van Struijs

Uiteraard zijn onze financial planners CFP gecertificeerd. Meer informatie hierover vindt u op www.ffp.nl.

Lees meer over Struijs en onze financial planners.