financial planning

Financieel Plan

Aan de werkwijze van Struijs Financial Planning ligt altijd een uitgebreide inventarisatie ten grondslag. Een financiële analyse waarmee alle reeds beschikbare gegevens in kaart worden gebracht. Dit in nauw overleg met uw accountant, assurantieadviseur en andere betrokkenen.

Pas als wij goed zicht hebben op uw situatie, en al uw eisen en wensen zorgvuldig op een rijtje hebben gezet, brengen wij een gericht advies uit, waarbij wij ons concentreren op de volgende gebieden:

Inkomensplanning. Hierbij gaat het om uw totale financiële, fiscale en juridische huishouding, zowel privé als zakelijk. Zo komen onder andere de gevolgen aan bod van pensionering, eerder stoppen met werken, arbeidsongeschiktheid en overlijden.

Vermogensplanning. Hiermee bekijken we hoe u op de beste manier kunt omgaan met uw vermogen. Daarbij komen vragen aan de orde als: is er een risicoprofiel nodig? Hoe moeten sparen en beleggen worden gecombineerd? Waar kunnen het  vermogen en het pensioen het beste worden opgebouwd, privé of in de BV?

Nalatenschapsplanning. Hierbij adviseren wij u op het gebied van testamenten, huwelijksvermogensrecht en de successiewet. Zaken die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld de bedrijfsoverdracht aan uw  kinderen. Of de vraag hoe bij uw overlijden uw vermogen bij de kinderen of partner terechtkomt, en niet bij de fiscus.

Maak een afspraak

Doorlopende Financial Planning met service abonnement

Als het financiële plan uw goedkeuring heeft, kan van onze diensten gebruik worden gemaakt op basis van een Service Abonnement. Het uitgangspunt hierbij is dat gegevens altijd aan verandering onderhevig zijn. Door nieuwe wet- en regelgeving, veranderende gezins- en bedrijfssituaties, maar ook door nieuwe inzichten en opvattingen, moeten de diverse gegevens elk jaar opnieuw worden gewogen en bijgesteld. Bij dit alles kunt u kiezen uit diverse beheersopties. Waaronder het verzorgen van uw belastingzaken en een periodieke update van het financieel plan.

Financial planners van Struijs

Uiteraard zijn onze financial planners CFP gecertificeerd. Meer informatie hierover vindt u op www.ffp.nl.

Lees meer over Struijs en onze financial planners.