Financial Planning

Bij Struijs Financial Planning is uw persoonlijke situatie het uitgangspunt. Niet de beschikbare producten bepalen de aard van het advies, maar uw eisen, wensen en mogelijkheden. Alleen dan is sprake van persoonlijk financieel advies in de ware zin van het woord.